Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Szlak Kopernikowski w obiektywie”.

Celem konkursu jest promocja Szlaku Kopernikowskiego w województwie warmińsko-mazurskim, w tym popularyzacja obiektów i miejsc związanych z życiem i działalnością związanego z naszym regionem astronoma Mikołaja Kopernika.

Prace konkursowe powinny być dostarczone organizatorowi w postaci wydruku (format A4) oraz na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Szlak Kopernikowski w obiektywie” wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia. Termin zgłoszeń opływa 30 maja 2024 roku

Zdjęcie konkursowe (lub zdjęcia – maksymalnie  5 fotografii) powinny przedstawiać obiekty lub miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika na Warmii, Mazurach lub Powiślu.

Więcej informacji: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/9048-szlak-kopernikowski-w-obiektywie-przyjmujemy-zgloszenia