Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w dziewiątej edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury”.

W konkursie PRO Warmia i Mazury mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
– promocja ogólna
– promocja gospodarcza

Nabór zgłoszeń do dziewiątej edycji PRO Warmia i Mazury potrwa do 15 marca 2021 roku.

Więcej na ten temat na stronie internetowej warmia.mazury.pl.

 


Źródło: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/6318-pro-warmia-i-mazury-czekamy-na-zgloszenia