Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Turystyka w roku 2021”.

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie finansowe realizowanych przez siebie zadań publicznych do wysokości 75{e3a534da02f8c851c5eca2e415f9eb451318094fd4acfd6227f4e4e4529937aa} ich wartości.

Dofinansowanie w ramach programu może dotyczyć:
1. renowacji istniejących i wytyczania nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowania szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,
2. innowacyjnych rozwiązań w turystyce zwiększających bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19,
3. rozwóju kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w tym konkursie, wynosi łącznie 2 600 000 zł.

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 roku.

 


Źródło: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/6287-dotacje-dla-ngo-z-zakresu-turystyki