31 maja mija termin zgłoszeń do konkursu „Pamiątki regionu Warmii i Mazur”.

Pamiątki mają promować Warmię i Mazury, a także muszą nawiązywać do bogactwa naturalnego i kulturowego regionu. Pamiątką mogą być: rzeźby, grafiki, rękodzieło artystyczne, kowalstwo artystyczne. W konkursie udział mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, twórcy i artyści prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub będący zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach artystów.

W tym roku zmodyfikowaliśmy nieco regulamin naszego konkursu, bo prowadzony jest w dwóch kategoriach. Ideą pierwszej kategorii jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z naszym regionem, symbolizuje jego kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Celem drugiej, którą nazwaliśmy „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”, jest pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, dokonaniami oraz związkami z Warmią.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

 


Źródło: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/7536-pamiatka-regionu-zgloszenia-do-konca-maja