13 listopada 2022 r. wchodzi w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych oraz nowy scentralizowany system – Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP). Nowelizacja ustawy i uruchomienie nowego systemu mają na celu usprawnienie i uproszczenie procedury ubiegania się o paszport. Główna zmiana polega na odejściu od wniosku papierowego i zastąpienie go elektronicznym, który będzie generowany w RDP przez urzędnika, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania podpisu. Elektroniczny wniosek nie zwalnia jednak z osobistego stawiennictwa w organie paszportowym – nadal pobierane będą od obywateli odciski palców.

Nowe przepisy  paszportowe nie powodują, że możesz złożyć wniosek o paszport przez internet, a jedynie upraszczają procedurę, co może spowodować, że załatwianie spraw w punktach paszportowych będzie przebiegać szybciej.

Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz będą otrzymywać je dzieci  od ukończenia 12 roku życia.


Wszystko o paszportach w Olsztynie i na Warmii i Mazurach przeczytasz TUTAJ


Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat za paszport – nie będzie podwyższonej opłaty za utratę czy zniszczenie ważnego paszportu, ale również obniżonej opłaty w przypadku wymiany ważnego paszportu z uwagi na zmianę danych czy wygląd posiadacza. Po złożeniu wniosku paszportowego – wniesiona opłata nie będzie podlegać zwrotowi, jak to miało miejsce do tej pory np. w sytuacji rezygnacji z wnioskowania. Co ważne opłaty za paszport nie ulegną podwyższeniu. Tak jak dotychczas opłata normalna wyniesie 140 zł, ulgowa 70 zł, ulgowa dla dzieci do 12 roku życia 30 zł.

Znacznie poszerzono zakres osób uprawnionych do ulgowej opłaty za paszport m.in. o osoby uprawnione do renty socjalnej, pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub represjonowanej z powodów politycznych, żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze, czy też ochotników pełniących służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego.

Rozszerzono także katalog osób uprawnionych do wnioskowania o paszport tymczasowy o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki lub rozwojem indywidualnych umiejętności potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

Wydłużony zostanie z 2 do 3 lat okres ważności drugich paszportów i uproszczona zostanie procedura wnioskowania o drugi paszport – od teraz będą je wydawać wojewoda i konsul, bez konieczności uzyskania najpierw zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Uruchomione zostaną nowe usługi elektroniczne dla obywateli, takie jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych w rejestrze, czy zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem paszportu.

W marcu 2023 r. planowane jest ponad to wdrożenie usługi złożenia elektronicznego wniosku dla dzieci do 12 roku życia, poprzez wyrażenie przez rodziców zgody na paszport online.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych w całym kraju od 8 listopada (wtorek) do 13 listopada 2022 r. (niedziela) nie będzie możliwości załatwienia spraw paszportowych. W tym czasie jedynie w wyjątkowych przypadkach będą wydawane paszporty tymczasowe.

Biuro paszportowe Olsztyn – przerwa w obsłudze klienta:

od 8 listopada 2022 r. (wtorek) od godz. 13:00 do 13 listopada 2022 r. – nie będzie możliwości złożenia wniosku o paszport oraz odbioru gotowego dokumentu.

Punkty paszportowe Elbląg, Ełk, Bartoszyce, Kętrzyn, Giżycko – przerwa w obsłudze klienta:

  • 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) możliwy tylko odbiór gotowego dokumentu;
  • 8 listopada 2022 r. (wtorek) do godz. 13:00 możliwy tylko odbiór gotowego dokumentu;
  • od 9 listopada 2022 r. (środa) do 13 listopada 2022 r. (niedziela) brak możliwości odbioru gotowego dokumentu paszportowego;
  • od 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) do 13 listopada 2022 r. (niedziela) – brak możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.