Jedynie do 27 lipca przedsiębiorcy, szpitale i komórki budżetowe, które pragną zamrożenia cen energii elektrycznej dla swoich jednostek, mogą przekazywać do przedsiębiorstw energetycznych specjalne oświadczenie w tej materii.

Możliwość, a jednocześnie obowiązek dla tych, którzy pragną skorzystać z mniejszych stawek za energię elektryczną, wynika z ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) funkcjonującej w polskim porządku prawnym od 29 czerwca 2019 r.

Prawo do zamrożenia cen energii elektrycznej po zdaniu specjalnego oświadczenia rzeczona ustawa przyznaje wyłącznie mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom i instytucjom sektora finansów publicznych, takich jak organy władzy państwowej, jednostki samorządu lokalnego i ich związki, jednostki budżetowe, miejskie zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz szkoły powszechne i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czas dla podmiotów uprawnionych do płacenia niższych stawek za prąd płynie jednak nieubłaganie. Ci, którzy dotąd nie złożyli do swojej firmy energetycznej oświadczenia, powinni to zrobić najlepiej jeszcze dziś.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązku złożenia oświadczenia nie mają gospodarstwa domowe, które z ulgi korzystają obligatoryjnie.