Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz obywatelstwo osoby w nim wskazanej, który wydawany jest przez odpowiednie organy danego państwa. Paszport jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic państwowych. Obecnie na mocy prawa unijnego, paszport nie jest wymagany od obywateli krajów Unii Europejskiej przy przekraczaniu granic poszczególnych państw Wspólnoty.

W Polsce paszport to dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. Zawiera dane osobowe takie jak imię/imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, płeć, obywatelstwo, wizerunek twarzy. Od 29 czerwca 2009 roku w paszporcie zamieszcza się dane, które może odczytać komputer – dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców). Odcisków palców nie zawierają paszporty dzieci do 12 roku życia oraz osób, od których nie można pobrać odcisków. Paszport jest ważny 5 lat od daty wydania dla dziecka do 13 lat i 10 lat dla osoby powyżej 13 roku życia.

Wniosek o paszport Olsztyn oraz Warmia i Mazury

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie wojewódzkim na terenie Polski, delegaturze urzędu lub punkcie paszportowym, a poza granicami kraju w ambasadzie lub konsulacie RP. Paszport odbiera się wyłącznie osobiście (za wyjątkiem osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokonuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych z ważnym dokumentem tożsamości) w tym samym punkcie, w którym został złożony wniosek. Na wydanie paszportu dla osoby małoletniej potrzebna jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Biura paszportowe Olsztyn i inne miejscowości na Warmii i Mazurach

 • Biuro paszportowe Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Paszportów
  ul. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
  Telefon: 89 523-23-68
  Fax: 89 523-65-30
  Informacja paszportowa pokój 17, przyjmowanie wniosków pokój 20, wydawanie paszportów pokój 18, kasa pokój 28A (parter)
  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00
 • Delegatura Urzędu w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1/3 82-300 Olsztyn
  Przyjmowanie wniosków pokój nr 46 Tel. (55) 233 70 01 w. 2390
  Wydawanie paszportów pokój nr 44 Tel. (55) 233 70 01 w. 2286
  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00
 • Delegatura Urzędu w Ełku, ul. Mickiewicza 15 19-300 Ełk
  Przyjmowanie wniosków pokój nr 8 i 9 Tel. (87) 610 99 27
  Wydawanie paszportów pokój nr 7 Tel. (87) 621 17 51
  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00
 • Punkt paszportowy Bartoszyce, Starostwo Powiatowe, ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce, pokój nr 6
  Godziny pracy:
  poniedziałek 11:00 – 16:45
  wtorek – czwartek 7:30 – 13:15
  piątek: 9:00 – 14.45
  Tel. 89 761 00 12
 • Punkt paszportowy Giżycko, Urząd Miasta, Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pokój 4B
  Godziny pracy:
  poniedziałek 11:00 – 16.45
  wtorek – czwartek 7:30 – 13.15
  piątek 9:00 – 14:45
  Tel. 87 732 41 63

Opłata za paszport

 • Opłata normalna 140 zł
 • Opłata ulgowa 70 zł przysługuje uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym (bez względu na stopień niepełnosprawności), osobom pozostającym na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną, osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych, osobom pobierającym zasiłek stały z opieki społecznej, kombatantom i ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, rodzicom albo małżonkowi rodzica, który posiada ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 • Opłata 30 zł przysługuje dzieciom do ukończenia 7 roku życia oraz dzieciom w wieku 7 – 13 lat posiadającym ważną legitymację szkolną
 • Opłata 60 zł przysługuje dzieciom w wieku 7 – 13 lat bez legitymacji szkolnej
 • Opłata 15 zł przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych w wieku do 13 lat posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
 • Opłata 35 zł przysługuje dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych w wieku od 13 do 25 lat posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Osoby w wieku powyżej 18 lat muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający fakt pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej.

Można skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli przysługuje Ci kilka ulg, wybierz najkorzystniejszą dla siebie i koniecznie przedstaw dokument uprawniający do ulgi, np. legitymację studencką, emeryta/rencisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Paszport bez opłat

Opłaty za wydanie paszportu nie wnoszą:

 • osoby które w dniu składania wniosku o paszport mają ukończone 70 lat
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji
 • osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
 • żołnierze niezawodowi, wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa

Wniosek o paszport przez internet

Nie ma możliwości złożenia wniosku o paszport przez internet. Wniosek o paszport należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku urzędnik pobiera odciski palców.

Co należy przygotować, aby otrzymać paszport?

 • wniosek o wydanie paszportu – otrzymasz go w punkcie paszportowym, nie drukuj wzorów wniosków z internetu
 • dowód osobisty
 • ważny paszport, jeśli taki posiadasz
 • jedno aktualne zdjęcie (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku) przedstawiające twarz na wprost, na jasnym tle, na którym twarz zajmuje 70 – 80% zdjęcia
 • dowód opłaty za paszport
 • dokument potwierdzający prawo do ulgi w opłacie

Czas oczekiwania na paszport

Czas oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni od złożenia wniosku. Podczas składania wniosku otrzymasz dokładny termin odbioru swojego paszportu.

Wieczór a paszportem 2018

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie jako jedyny urząd wojewódzki w Polsce organizuje tzw. wieczory z paszportem. W drugą środę każdego miesiąca można złożyć wniosek o paszport i odebrać dokument także w późnych godzinach popołudniowych. Oddziały paszportów w Olsztynie, Elblągu i Ełku pracują wówczas w godzinach od 7:40 do 20:00.

Wieczory z paszportem w 2018 r.:
10 stycznia 2018 r.
14 lutego 2018 r.
14 marca 2018 r.
11 kwietnia 2018 r.
9 maja 2018 r.
13 czerwca 2018 r.
11 lipca 2018 r.
8 sierpnia 2018 r.
12 września 2018 r.
10 października 2018 r.
14 listopada 2018 r.
12 grudnia 2018 r.

Nowe paszporty na 100-lecie niepodległości

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w roku 2018 przygotowano nowe wzoru polskiego paszportu.Na stronach paszportu znajdą się patriotyczne motywy graficzne. Nowy paszport będzie też lepiej zabezpieczony, między innymi będzie wprowadzona sztywna strona personalizacyjna, wykonana w całości z poliwęglanu, co umożliwi wprowadzenie specjalnego zabezpieczenia SAFE I

Nowy paszport na 100-lecie niepodległości otrzyma każdy obywatel polski, który złoży wniosek o wydanie paszportu począwszy od 5 listopada 2018 roku. Tego dnia weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych.

Więcej na temat nowych paszportów znajdziesz tutaj: www.kursnamazury.pl/nowe-paszporty-na-100-lecie-niepodleglosci-kursnamazury-pl/