Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie zmieniła patrona.

Debata na temat zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie toczy się od 1989 roku. Patronem szkoły od roku 1970 był Leon Kruczkowski – prozaik i dramatopisarz, osoba pod kilkoma względami niegodna tego, by w wolnej Polsce patronować jakiejkolwiek instytucji czy organizacji.

Kruczkowski po zakończeniu II wojny światowej czynnie wspierał PPR i PZPR w budowie socjalistycznej Polski (m.in. jako poseł do Krajowej Rady Narodowej na Sejm Ustawodawczy (1947–1952) oraz na Sejm PRL I, II i III kadencji (1952–1962), a także prezes Związku Literatów Polskich latach 1949–1956. Dodatkowym argumentem przeciwko Kruczkowskiemu jest domniemanie, iż najważniejsze dzieło pisarza, dramat „Niemcy” (8 wydań obcojęzycznych, premiery na deskach teatrów w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Brukseli, Pradze, Bratysławie, Rzymie, Sofii, Londynie, Helsinkach i Tokio), było plagiatem. Niektórzy badacze polskiej literatury uważają, że „Niemcy” to dzieło zmarłego w 1941 roku Emila Zegadłowicza, napisane przez Kruczkowskiego na podstawie zaginionego rękopisu Zegadłowicza.

Wieloletnie starania części pedagogów i kolejnych pokoleń rodziców o zmianę patrona SP nr 7 Olsztynie przyniosły skutek w kwietniu 2024 roku. Ostatecznie 19 kwietnia 2024 roku Rada Miasta Olsztyna swoją uchwałą wyraziła zgodę w sprawie zmiany patrona. Uchwała Rady Miasta nadała Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie imię Ziemi Warmińskiej.

Więcej:
sp7.olsztyn.eu/mamy-nowego-patrona/
beskidzka24.pl/zaginione-rekopisy/