Dotacje dla NGO z zakresu turystyki

Dotacje dla NGO z zakresu turystyki

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Turystyka w roku 2021”. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie finansowe realizowanych przez siebie zadań publicznych do wysokości...