Miasto Mrągowo obchodzi w tym roku jubileusz 670-lecia. Z tej okazji burmistrz miasta Otolia Siemieniec postanowiła wydać pamiątkowy medal na 670-lecie Mrągowa. Pomysłodawcami wydania okolicznościowego medalu są Waldemar Basta i Władysław Marczuk z Towarzystwa Numizmatycznego w Mrągowie.

Medal na 670-lecie Mrągowa to prestiżowe odznaczenie przyznawane indywidualnie przez burmistrza miasta osobom szczególnie zasłużonym dla Mrągowa, którzy swoją pracą, aktywnością i zaangażowaniem przyczyniają się do promocji miasta. Medal może zostać przyznany za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości.

Wróćmy na chwilę do historii. Co prawda nie zachował się dokument lokacyjny, który pozwalałby określić dokładną datę założenia miasta, ale na jednej z pierwszych pieczęci miejskich figuruje rok 1348. Podobno w 1348 roku Krzyżacy założyli tu strażnicę zabezpieczająca siedzibę Zakonu Krzyżackiego, wokół której zaczęła tworzyć się osada dająca podwaliny dla przyszłego Mrągowa.

Kandydatów do wyróżnienia Medalem mogą zgłaszać środowiska, organizacje, instytucje i członkowie Kapituły Honorowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do 15 marca 2018 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wyboru kandydatów do wyróżnienia medalem z okazji obchodów 670-lecia Miasta Mrągowo dokonywać będzie, Kapituła Mrongowiusza oraz  Kapituła Honorowa obchodów 670-lecia Miasta Mrągowo, pod przewodnictwem Burmistrz Miasta Mrągowo.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie jest dostępny do pobrania Regulamin przyznawania Medalu na 670-lecie Mrągowa i formularz zgłoszeniowy.

Źródło: mrągowo.pl